Tin tức

23
tháng 11
2016
Ngày 23/11/2016

Lễ tôn vinh HTX, tổ hợp tác và nông dân có sáng chế, sáng kiến - Năm 2016

Tới dự chương trình có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, cùng nhiều đại biểu khác.

   

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân

“Lễ Tôn vinh Hợp tác xã, Tổ hợp tác tiêu biểu và Nông dân có sáng chế, sáng kiến, năm 2016” nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh các mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân có các sáng chế, sáng kiến được áp dụng trong sản xuất, góp phần thúc đẩy quá trình thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đề cao vị thế, vai trò của nông dân trong sản xuất; khích lệ, quảng bá, nhân rộng các mô hình tổ chức sản xuất mới, hiệu quả cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn tặng hoa các HTX và nông dân tiêu biểu trong buổi tọa đạm

Bộ NN&PTNT cho biết, 51 hợp tác xã (HTX), Tổ hợp tác (THT) được tôn vinh là những nhân tố tiêu biểu, đại diện cho các mô hình/loại hình tổ chức, các ngành sản xuất, các vùng, miền; đã được Bộ NN&PTNT cùng các Sở NN&PTNT các tỉnh lựa chọn. Đó là: Các HTX, THT hoạt động trong lĩnh vực NN&PTNT; đã được cấp giấy chứng chứng nhận đăng ký HTX (đối với HTX), được Ủy ban nhân dân cấp xã chứng thực (đối với THT) theo quy định; có thời gian hoạt động tối thiểu 3 năm.

Hoạt động chính của HTX, THT là cung cấp dịch vụ sản xuất cho các thành viên HTX, tổ hợp tác nhất là dịch vụ cung cấp đầu vào, đầu ra cho sản xuất; là cầu nối giữa hộ nông dân, hộ trang trại với doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm trong chuỗi giá trị sản xuất; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả cao; Chấp hành đúng các quy định của nhà nước về HTX, tổ hợp tác; Tham gia tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới và các hoạt động phục vụ cộng đồng của địa phương.

Đối với 17 nông dân có sáng chế, sáng kiến, cải tiến về công nghệ, kỹ thuật, máy móc, thiết bị, công cụ đã được ứng dụng rộng rãi vào sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm thuộc ngành NN& PTNT mang lại hiệu quả cao hơn so với trước đó; đã được đăng ký bản quyền hoặc được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận, công nhận, được phép lưu hành hoặc đã được nhận giải thưởng của tổ chức có thẩm quyền hoặc đã được tặng thưởng từ Bằng khen trở lên. Đây cũng là những công dân gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực trong xây dựng nông thôn mới và các hoạt động phục vụ cộng đồng của địa phương cũng đã được Bộ NN-PTNT cùng các Sở NN-PTNT các tỉnh lựa chọn tôn vinh.

Lễ tôn vinh được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành NN&PTNT (14/11/1945-14/11/2016).