Dịch vụ

18
tháng 07
2016
Ngày 18/07/2016

Thiết bị, Bàn ghế phục vụ sự kiện

Các loại bàn tiệc.

Bàn đãi tiệc ( 2m x 1m )

Bàn hội nghị ( 2m x 0.5m) và Bàn tiếp tân ( 1.2m x 0.5m )

Ghế nệm vuông,tròn.ghế xuân hòa,

Các loại khăn trải: Đỏ, xanh.
Các loại áo ghế : Áo trắng nơ đỏ, nơ xanh.